O projekcie

Bioróżnorodność Skarbem Pomorza

Mało kto zdaje sobie sprawę, że z bioróżnorodnością styka się każdego dnia i bez niej nie byłoby życia na naszej planecie. Codziennie, idąc do szkoły, pracy, na zakupy spotykamy się z ogromnym bogactwem przyrody. Zabiegani nie zauważamy ptaków, drzew, owadów zamieszkujących nasze osiedla, a tym bardziej nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną funkcję pełnią w ekosystemach, nie tylko w parkach narodowych czy rezerwatach. Każdy człowiek chce żyć w czystym, niezdegradowanym środowisku i dopóki nie zrozumie potrzeby ochrony bioróżnorodności nie uda się tego osiągnąć. Niestety wiedza mieszkańców naszego województwa na temat otaczającego świata przyrody wciąż jest niewystarczająca.

Poprzez nasz projekt chcemy zwrócić uwagę wszystkich na bezcenne skarby przyrody naszego województwa, a także na potrzebę ochrony bioróżnorodności i wartości, które daje mieszkańcom. Chcemy, by dzieci i młodzież, poprzez zajęcia terenowe i wykorzystując nabytą wiedzę w szkołach, zwróciła uwagę na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko. Poznawanie życia organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwacje zjawisk zachodzących w przyrodzie stają się okazją do kształtowania postaw proekologicznych. Zrozumienie potrzeby ochrony siedlisk w mikroskali przyczyni się do ochrony całej bioróżnorodności zgodnie z hasłem: „myśl globalnie - działaj lokalnie”.

Głównym celem kampanii będzie poznanie i prezentacja bioróżnorodności województwa pomorskiego. Rezultatem tych działań będzie portal edukacyjny z mapą i zlokalizowanymi na niej wynikami obserwacji terenowych, zdjęciami, opisami, dzięki czemu każdy mieszkaniec i turysta będzie mógł poznawać walory przyrodnicze naszego regionu. Beneficjentami projektu są Szkolne Koła LOP, koła przyrodnicze i ekologiczne, działające w szkołach i placówkach oświatowych naszego regionu.

W ramach projektu planowane są następujące działania:
1. Warsztaty wprowadzające dla nauczycieli.
2. Inwentaryzacje prowadzone przez dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli, członków LOP przy współpracy z pracownikami Nadleśnictw i Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
3. Utworzenie portalu edukacyjnego-prezentującego wyniki obserwacji poszczególnych szkolnych zespołów.
4. Uroczyste podsumowanie kampanii w formie konferencji.

Województwo pomorskie jest wyjątkowe pod względem przyrodniczym. Różnorodne bogactwo krajobrazów, urozmaicona rzeźba terenu, obecność morza, jezior polodowcowych, lasów sprawiają że powstały tu idealne warunki do życia wielu organizmów. Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów do odkrywania skarbów przyrody naszego województwa!

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.